wz

 1.1. 2013 došlo ke sloučení MŠ Kukučínova a MŠ Tajovského. MŠ Kukučínova je tedy součástí subjektu Krčská mateřská škola.

Mateřská škola Kukučínova je pětitřídní sídlištní škola na Praze 4. Nedaleko se nachází objekt Thomayerovy nemocnice a přilehlý Krčský les. Dopravní dostupnost školy je velmi dobrá.

Objekt školy tvoří 4 pavilóny. Jeden hospodářský a tři učební.           

Třídy naší školy jsou pojmenovány podle dopravních prostředků.       S dopravní tematikou je i naše logo a vzhledem k blízkosti dopravního hřiště, je i naše práce s dětmi zaměřená tímto směrem.

V posledních letech prošly všechny pavilóny školy rekonstrukcí, starý a nefunkční nábytek byl nahrazen novým. Doplnili jsme i didaktické pomůcky a hračky. 

 

 

 

 

 

 

Velmi výrazně se v posledních 5-ti letech změnil obraz naší školní zahrady. Byly odstraněny kovové herní prvky a nahradily je dřevěné. V zahradě byly také vysázeny keře, jehličnaté i listnaté stromy. Plody z ovocných stromů pravidelně sklízíme.

 

Personálni obsazení