wz

 

ŠKOLNÍ ŘÁD

STRAVOVACÍ ŘÁD

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁN V MATEŘSKÉ ŠKOLE KUKUČÍNOVA
Platnost od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014