wz

 

Naše mateřská škola je pětitřídní a děti jsou zde zpravidla rozděleny podle věku. Jedna z našich tříd je třídou věkově smíšenou. Názvy vyplývají ze zaměření mateřské školy na téma dopravní výchovy - Autíčko, Mašinka, Letadlo, Lodička a Balónek.

Naše škola především rozvíjí osobnost dítěte, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném vývoji. Podporuje získávání životních hodnot, upevňuje pravidla slušného chování. Rozvíjí mezilidské vztahy mezi dětmi. Vytváří základní předpoklady pro bezproblémový vstup do ZŠ.

UČITELKY:

 

LODIČKA

Jana Trojanová              

Radka Pěničková

tel.číslo: 241 011 780

LETADLO

Eva Koutníková

Kateřina Bozděková

tel.číslo: 241 011 782

MAŠINKA

Dana Kunešová

Marie Machovcová

tel.číslo: 241 011 784

AUTÍČKO

Jana Batíková

Ivana Lachsová

tel.číslo: 241 011 783

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALÓNEK

Monika Přibylová 

Dagmar Straková

tel.číslo: 241 011 785