wz

 

 

LOGOPEDIE

Do naší mateřské školy dochází 1x za 14 dní logopedka Mgr. Kadlecová ze speciálně poradenského centra MŠ Horáčkova.

S vybranými dětmi (především předškoláky) procvičuje jazykové nedostatky. Minimálně 1x za měsíc je potřeba, aby se v dané hodině dostavili i rodiče.

Tabulka rozvrhu hodin je vždy včas vyvěšena na hlavní nástěnce.